شماره تماس:

برای خرید محصولات 

 

تهران ،اتوبان باقری – خ فرجام – پخش محصولات ۰۹۱۹۹۵۹۵۸۱۹ 

اصفهان میدان شهدا –  09199595819

 

ساعات کاری 9 تا 1:30 صبح و بعد ظهر 4:30 تا 8